Rozwijanie więzi rodzicielskich poprzez twórcze spędzanie czasu wolnego

Dlaczego warto spędzać czas wolny w twórczy sposób? Twórcze aktywności umożliwiają budowanie więzi emocjonalnych z dziećmi. Spędzanie czasu wolnego w sposób twórczy jest doskonałą okazją do nawiązania głębszych więzi emocjonalnych z naszymi dziećmi. Wspólne malowanie, tworzenie rzeźb czy projektowanie układanek pozwala nam spędzić czas razem, rozmawiać i dzielić się emocjami. …