Rozwijanie wyjątkowych więzi rodzicielskich przez kreatywne odkrywanie pasji

1. Dlaczego wyjątkowe więzi rodzicielskie są ważne? Silne więzi rodzicielskie wpływają pozytywnie na rozwój emocjonalny dziecka. Dzieci, które doświadczają silnych więzi z rodzicami, mają większą zdolność do wyrażania i regulowania swoich emocji. Bliski kontakt z rodzicami pomaga dziecku rozwijać umiejętność nawiązywania zdrowych relacji emocjonalnych z innymi ludźmi. Dobre relacje z …