Jak budować mocne więzi rodzicielskie z dzieckiem?

1. Aktywne słuchanie 1. Aktywne słuchanie Aby budować mocne więzi rodzicielskie z dzieckiem, kluczową umiejętnością jest aktywne słuchanie. Polega ono na skupieniu uwagi na tym, co dziecko mówi i pokazuje, bez przerwania, oceniania czy doradzania. To daje dziecku poczucie, że jest naprawdę słuchane i ważne. Aktywne słuchanie wymaga cierpliwości i …