Jak wzmocnić więzi rodzicielskie z dzieckiem poprzez aktywne angażowanie się w jego zainteresowania?

Dlaczego aktywne angażowanie się w zainteresowania dziecka jest ważne? Wspieranie pasji dziecka to kluczowy element budowania więzi rodzicielskich. Wspieranie pasji dziecka jest niezwykle istotne w budowaniu silnych więzi rodzicielskich. Kiedy rodzic wspiera i akceptuje zainteresowania dziecka, pokazuje mu, że jest ważne i doceniane. To sprawia, że dziecko czuje się bezpieczne …