Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Św. Stefan i bł. Gizela

Św. Stefan i bł. Gizela

Na początku chrześcijańskich dziejów Węgier pojawia się święta para małżeńska, Stefan i Gizela, ze swoim świętym synem  Emerykiem. Te trzy prowadzące wzorowe życie postacie zasługują na szczególną uwagę, ponieważ pod wieloma względami przypominają Świętą Rodzinę z Nazaretu.

Arpade Geza, jeden z książąt węgierskich z dynastii rządzącej w drugiej połowic X w., poślubił Sarolt, kobietę już ochrzczoną, wywodzącą się z Siedmiogrodu, i pod jci wpływem otworzył się na zachodnie chrześcijaństwo. Wraz ze swym synem Vajkicni. urodzonym ok. 969 r., przyjął chrzest  wroku 973 lub 974  którego udzielił kapłan /, dic cezji Pasawa. W miejsce pogańskiego imienia Vajk, jego syn otrzymał imię palroun diecezji Pasawa, św. Stefana, diakona i męczennika.

Jego ojciec - Geza (jeden z książąt węgierskich z dynastii rządzącej w drugiej połowie X w.) przyjął chrzest w roku 973 lub 974. Nawrócenie na wiarę chrześcijańską nie zakorzeniło się u niego nazbyt głęboko, natomiast w przypadku syna, Stefana, wyglądało to całkiem inaczej. Cechowało go męstwo, odwaga i otwartość na wiarę chrześcijańską, według zasad której usiłował prowadzić życie. Jego przewodnikiem był przywołany z Pragi św. biskup Adalbert (św. Wojciech), Dzięki jego pośrednictwu młody książę pojął za żonę równą mu urodzeniem i podobną z usposobienia Gizelę, siostrę Henryka II, późniejszego cesarza i świętego. Obydwoje małżonkowie starali się prowadzić wzorowe chrześcijańskie życie małżeńskie.

W roku 997 Stefan objął rządy nad przybierającym charakter osiadły ludem węgierskim, którego chrystianizacja była w stadium początkowym. Stefan, mający przed sobą jasny cel, szybko posunął tę „sprawę" do przodu. Kościołowi na Węgrzech nadał niezbędne formy organizacyjne poprzez utworzenie dwóch archidiecezji (Grau i Kalocsa) oraz ośmiu diecezji. Ufundował tez większe klasztory, jako ośrodki wielbiące Boga, rozwoju kultury i formowania oraz wychowywania księży i nauczycieli.

W święto Bożego Narodzenia 1000 r. król Stefan został namaszczony i ukoronowany na króla. Odtąd jako chrześcijański władca usiłował być przykładem dla swojego ludu. Był nim także w życiu małżeńskim z Gizelą, która była jego wierną pomocnicą i urodziła mu godnego następcę tronu, Emeryka. Ojciec znalazł mu odpowiedniego nauczyciela i wychowawcę w osobie św. Gerharda z Csanad. Wychowywał on młodego Emeryka w surowej ascezie, tak że w jego biografii (Żywot) zapisano, iż od młodości wyróżniał się wspaniałymi cnotami i darami. Emeryk w okresie dorastania żył tak dalece przykładnie, że jego ojciec, Stefan, jeszcze za swego życia mianował go obok siebie królem. W 1031 r., przed swoją koronacją, Emeryk został podczas polowania zaatakowany i zabity przez odyńca. Król Stefan zmarł 15 sierpnia 1038 roku. W roku 1083 został kanonizowany razem ze swoim synem Emerykiem.

Gizela Węgierska przyszła na świat ok. 985 r. koło Ratyzbony (Regensburg). Ojcem jej był książę Henryk II Bawarski, jej bratem późniejszy cesarz Henryk II, mąż św. Kunegundy. Kiedy Gizela miała 11 lat, do Ratyzbony przybyli z Węgier posłańcy, aby wyjednać dla Stefana żonę. Młoda para udała się na Węgry, gdzie nastąpiło namaszczenie i koronacja Stefana na pierwszego króla chrześcijańskiego Węgier, a Gizeli  na królową narodu. Para królewska silnie ujęła w ręce chrystianizację narodu. Za radą swojej małżonki, Stefan wzniósł wiele kościołów i klasztorów, a w Veszprem nad jeziorem Balaton pierwsze biskupstwo.

Kiedy 15 sierpnia 1038 r. zmarł król Stefan, pogańscy wielkorządcy powstali na Węgrzech przeciwko owdowiałej królowej. Jako „obca" była źle traktowana, osadzona w więzieniu i wydziedziczona. W końcu 1045 r. Henrykowi III udało się oswobodzić Gizelę i zabrać ją z powrotem do Pasawy, gdzie wstąpiła do klasztoru benedyktynek w Niedernburgu, i gdzie w 1054 r. została wybrana przez konwent na trzecią z kolei przeoryszę. 7 maja 1060 r. Gizela została wezwana przez Boga do wieczności. Pochowano ją w kaplicy w katakumbach. Chociaż nie została beatyfikowana, oddawano jej należną błogosławionym. Oczekuje się jej kanonizacji. Wizerunki Gizeli przedstawiają ją w koronie królewskiej i płaszczu królów węgierskich; w ręku trzyma zazwyczaj krzyż lub różaniec i miniaturę kościoła.

 

oprac. na podstawie książki Ferdynand Holböcka (2001) pt. "Święci małżonkowie. Zwyczajne pary małżeńskie wszystkich wieków nadzwyczajnymi wzorami cnót".