Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Św.Elżbieta i św. Zachariasz

Św.Elżbieta i św. Zachariasz

Zachariasz był synem kapłana, który żył za czasów Heroda, króla Judei. Poślubił on pannę imieniem Elżbieta, pochodzącą z rodu Aarona. Para ta zawarła małżeństwo w duchu pełnej szacunku wierności wobec obyczajów ojców. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich.

WikipediaNie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Bezdzietność była w narodzie izraelskim odczuwana nie tylko jako poważne upośledzenie, lecz także pojmowana jako wyrok Boży, jako kara za ciężkie przewinienia wobec Boga.

Zachariasz i Elżbieta swój krzyż związany z bezdzietnością znosili z pokorą. Dlatego zasłużyli sobie na szczególną łaskawość Boga. Anioł Gabriel powiedział do Zachariasza w świątyni, że jego prośba została wysłuchana i Elżbieta urodzi syna i nada mu imię Jan.  Zachariasz był niezmiernie zdumiony zapowiedzią anioła. Nie wiedział po czym to pozna, bo sam był już stary i jego żona była w podeszłym wieku.

Forma hebrajskiego imienia Johanan oznacza: Bóg jest łaskawy. Natomiast trafnym niemieckim przekładem imienia Jan jest słowo: Gotthold (Bóg jest przychylny). Elżbieta rzeczywiście miała wrażenie, że to poczęte dziecię jest wyrazem błogosławieństwa i przychylności Boga. Wspólnie z mężem tak długo wypatrywała tego dziecka, modląc się o nie razem z nim przez długie lata. Była ona również wdzięczna Bogu za to, że wybawił ją on tej hańby, którą była obciążona w oczach ludzi.