Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Św.Anna i św. Joachim

Św.Anna i św. Joachim

Joachim pochodził z Seforis w Galilei. Ożeniwszy się z Anną, mieszkał przy Bramie Owczej w Jerozolimie. Razem ze swoją małżonką prowadzili przykładne życie wyróżniając się dobroczynnością. Przez kilkadziesiąt lat los odmawiał tej parze małżonków dziecka.

Z racji bezdzietności, pewnego dnia kapłani odprawili Joachima ze świątyni, nie pozwalając złożyć mu ofiary. W poczuciu doznanej krzywdy Joachim usunął się na pustkowie, gdzie jeszcze intensywniej praktykował dzieła pobożności i dobroczynności.

Po dwudziestu latach pożycia małżeńskiego Anna doznała otuchy przekazanej przez anioła, który powiedział jej że Pan Bóg wysłuchał jej prośby. Kiedy Anna stała przed drzwiami i zobaczyła nadchodzącego Joachima, pobiegła i rzuciła mu się na szyję, mówiąc: „Teraz wiem, że Pan Bóg mnie hojnie pobłogosławi, bo oto ja, żyjąc ostatnio jak wdowa, nie jestem już wdową; i ja kobieta bezdzietna, stanę się brzemienną”.

Potem nastąpiło poczęcie i narodzenie tego tak bardzo oczekiwanego dziecięcia. Otrzymało ono imię: Miriam (Maria). Ostatni Ojciec Kościoła na Wschodzie,

Jan z Damaszku w dużej mierze przyczynił się do rozkrzewienia po całym świecie kultu św. Anny i św. Joachima. W jednym z kazań, na święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, powiedział: „Z tej racji, że z Anny miała się narodzić Bogurodzica Dziewica, natura nie ośmieliła się uprzedzić łaski, i Anna była niepłodna, dopóki łaska nie ukształtowała owocu. Ta, która miała narodzić Pierworodnego całego stworzenia, Pierworodnego, w którym wszystko ma swoje istnienie, sama musiała być pierworodna”.

Poprawiony (sobota, 27 kwietnia 2013 21:14)