Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Stop dyktaturze mniejszości

Stop dyktaturze mniejszości

Jacek Sapa - prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny informuje w grudniu 2013 r., że do Sejmu trafił projekt nowelizacji Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (druk sejmowy nr 1051), który zamiast równego traktowania ma zapewnić uprzywilejowaną pozycję środowiskom homoseksualnym i w praktyce doprowadzić do dyskryminacji rodzin - również i Twojej rodziny.

Co to w praktyce oznacza?

Po raz kolejny lobby homoseksualne przy wsparciu SLD i Ruchu Palikota próbuje uzyskać prawne przywileje pod pretekstem walki z dyskryminacją.

Dlatego nalegam, abyś wypełnił(a) załączoną petycję do Marszałek Sejmu i przesłał(a) ją do mnie. Chciałbym jak najszybciej przedstawić ją posłom.

Projekt wprowadza zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na tzw. „ekspresję płciową" i „tożsamość płciową", co w prak­tyce będzie oznaczać, że publiczne epatowanie perwersyjnymi zachowaniami seksualnymi będzie szczególnie chronione przez prawo, a sprzeciw wobec tych zachowań będzie z kolei karany.

Oburzające!

Co gorsza, osoba lub instytucja oskarżona o dyskryminację będzie musiała udowodnić swoją niewinność!

Jest to nawiązanie do najgorszych praktyk z okresu totalitaryzmu i nie ma nic wspólnego z poszanowaniem praw człowieka oraz zasadą domniemania niewinności.

Ponadto, projekt ustawy zakłada obowiązek współpracy organów państwa i samorządu z organizacjami homoseksualny­mi (LGBT) w zakresie realizowania tzw. programów antydyskryminacyjnych, co w praktyce będzie oznaczało zwalczanie postaw prorodzinnych i promowanie dewiacyjnych zachowań za pieniądze podatników i przy wykorzystaniu instytucji państwowych.

Z przykrością muszę Cię poinformować, że ten projekt w pierwszym czytaniu poparła ogromna większość posłów, również z Platformy Obywatelskiej. Jego ostateczne uchwalenie przez Sejm jest niestety bardzo prawdopodobne!

Co nam grozi, jeżeli tak się stanie?

  • Faktycznie zostanie wprowadzona dyktatura mniejszości, która z jednej strony będzie cenzurować wypowiedzi osób fizycznych i treści przekazów medialnych...
  • ...a z drugiej, przy wykorzystaniu publicznych pieniędzy i organów państwa, będzie tropić i zwalczać swoich przeciwników oraz promować swoje zachowania seksualne.

Osoby i organizacje homoseksualne (LGBT) staną się dzięki niej swoistymi „świętymi krowami", które w majestacie prawa będą mogły szykanować tych, którzy chcieliby bronić rodzin i ich praw.

UWAGA! Ustawa ta jest zamachem na wolność słowa, gdyż uniemożliwi wyrażanie opinii krytycznych względem osób i organizacji homoseksualnych (LGBT).

Dlatego tak ważny jest Twój udział w naszej kampanii!

Zachęcam Cię, abyś sobie odpowiedział(a) na te trzy niezwykle ważne pytania:

  • Pytanie 1: Czy chcesz dopuścić, aby media jeszcze bardziej promowały zachowania homoseksualne, bojąc się oskarżeń o dyskryminację i odpowiedzialności finansowej?
  • Pytanie 2: Czy chcesz dopuścić do sytuacji, w której każda Twoja opinia krytyczna na temat środowisk ho­moseksualnych może stać się podstawą oskarżenia Cię o dyskryminację?
  • Pytanie 3: Czy chcesz dopuścić do sytuacji, w której Twoje dziecko będzie zmuszone do wzięcia udziału

w zajęciach prowadzonych przez tzw. seksedukatorów promujących „różne wizje seksualności", a Twój sprze­ciw zostanie uznany za akt dyskryminacji, za który możesz zostać ukarany?

Na zakończenie, muszę Cię raz jeszcze ostrzec.

Nie bądź obojętny(a), ta ustawa zagraża również Tobie i Twojej rodzinie!

Podpisz i odeślij do nas załączoną petycję z protestem, którą dostarczymy do Sejmu.

Będziemy również informować Cię o dalszych postępach naszej akcji.

 

zob. http://www.stopdyktaturze.pl/

https://www.facebook.com/Stop.dyktaturze.mniejszosci