Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Ruch Antynarkotyczny KARAN

Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Ruch KARAN powstał w 1987 r. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN to kontynuacja i rozszerzenie działań Ruchu. Swoją działalność zarejestrowało w 1992 roku. Obie inicjatywy zapoczątkował ksiądz Bronisław Paweł Rosik – Pallotyn.

OPP

Stowarzyszenie KARAN jest organizacją pożytku publicznego, która zajmuje się promocją zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniem występowaniu wszelkich patologii społecznych w środowisku dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnienia od różnego rodzaju środków narkotycznych oraz pogłębianiem wartości moralno-duchowych.

Pomoc uzależnionym

KARAN jest pierwszą i największą organizacją pozarządową o profilu katolickim, nastawioną na wszechstronną i systemową pomoc osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, a także dzieciom i członkom rodzin dysfunkcyjnych.

Praca na rzecz osób dotkniętych problemem narkomanii jest niezwykle ważna. Narkomania staje się dziś problemem społecznym. Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po narkotyki nie zdając sobie często w pełni sprawy z bolesnych konsekwencji tej decyzji. Celem Stowarzyszenia KARAN jest przestrzegać przed narkomanią, ale także pomagać w wyjściu z nałogu, dawać wsparcie potrzebującym oraz poszerzać wiedzę, szczególnie młodych, na temat narkomanii.

Działalność Stowarzyszenia realizowana jest w ramach zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, ogólnopolskiego programu zapobiegania narkomanii HIV / AIDS.

 

Główne cele organizacji:

  • ograniczenie rozprzestrzeniania się patologii społecznych, w tym zwalczanie uzależnień, przestępczości, przemocy skierowanej ku dzieciom,
  • korekcja i kompensacja braków emocjonalnych, osobowościowych i fizycznych związanych z sytuacją społeczną dzieci i młodzieży,
  • promocja zdrowia i przeciwdziałanie uzależnieniom,
  • rehabilitacja i resocjalizacja osób uzależnionych,
  • edukacja w zakresie profilaktyki osób uzależnionych.

Kontakt

ul. Szopena 17

35-055 Rzeszów

woj. podkarpackie

tel. 17 862 13 14

Rozmowa z pracownikiem Karanu o narkomanii u młodzieży