Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start O Duszpasterstwie Rodzin

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin (DR) przy Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie zostało powołane w celu otoczenia troską katolickich małżeństw i rodzin oraz osób przygotowujących się do realizacji tego powołania.

Główne zadania DR obejmują:

  • wieloetapowe przygotowanie do małżeństwa (wspomaganie parafialnego poradnictwa życia rodzinnego, koordynacja katechezy przedmałżeńskiej, nauk przedślubnych i dni skupienia dla narzeczonych),
  • opiekę nad młodymi małżeństwami,
  • organizowanie rekolekcji dla małżeństw i rodzin,
  • formacja religijna doradców rodzinnych i innych specjalistów podejmujących posługę na rzecz rodziny (psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, mediatorów),
  • pomoc małżeństwom i rodzinom przeżywającym kryzys m.in. przez prowadzenie Diecezjalnej Poradni Specjalistycznej dla Rodzin,
  • tworzenie wspólnot umożliwiających formację duchową rodzin,
  • popularyzację naturalnych metod regulacji poczęć,
  • obronę życia człowieka poczętego,
  • wychowanie dzieci i młodzieży do życia w rodzinie,
  • współpracę z ruchami, fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjami służącymi rodzinie.

 

Poprawiony (niedziela, 06 listopada 2011 22:04)