Facebook

Dołącz do nas na facebooku

Start Bł.Jolanta i B.Pobożny

Bł.Jolanta i B.Pobożny

Jolanta urodziła się ok. 1244 r. w Ostrzychomiu (Węgry). Była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej i św. Kingi, a także krewną św. Elżbiety, siostry jej ojca. Zgodnie z panującym wówczas zwyczajem, gdy Jolanta miała 12 lat została zaręczona w roku 1256, z 35- letnim księciem kaliskim Bolesławem Odoniczem, zwanym Pobożnym. Ślub tej książęcej pary odbył się dwa lata później. Jolanta okazała się nie tylko przykładną i rozważną, lecz także wzorową małżonką i matką.

O stwarzanym przez nią w środowisku rodzinnym klimacie pobożności, wzajemnej miłości, ładu i spokoju świadczy fakt, że jej mężowi przypisano później przydomek: „Pobożny”. On sam dopuszczał swoją ukochaną żonę do rządów. To ona podpowiadała Bolesławowi trafne rozwiązania ulepszania gospodarki rolnej, a podróżując po ziemiach opustoszałych, na skutek najazdów Litwinów, starała się je zaludniać i wydobywać z nędzy.

Jolanta współpracowała też z biskupem poznańskim nad ożywieniem życia religijnego i moralnego, krzewiąc ideę odnowy ewangelicznej w duchu ascezy franciszkańskiej. Nie bez jej wpływu kształtowały się losy trzech córek oraz pięciorga wychowanków dzieci zmarłego w 1257 r. księcia wielkopolskiego, Przemysława, którego spadkobiercą stał się Bolesław Pobożny.

Dwie córki Jolanty wyszły za mąż, trzecia wstąpiła do klarysek, których krąg powiększy się w przyszłości także o cztery wnuczki Błogosławionej. Spośród dzieci zmarłego Przemysława I, dwie córki wstąpiły do zakonu cysterek w Trzebnicy, a jedna do klarysek. Najmłodsze z tych dzieci, Przemysław II, zachowa o swej przybranej matce wdzięczną pamięć wyrazi ją poprzez ufundowanie klasztoru klarysek w Gnieźnie (ukończono go w 1284 r.).

WITKMGdy 13 kwietnia 1279 r. Jolanta została wdową, oddała władzę swemu wychowankowi, Przemysławowi II, a sama postanowiła wstąpić do zakonu klarysek. Szczególną cechą jej duchowości było uwielbienie dla Chrystusa Ukrzyżowanego, którego usiłowała naśladować przez dobrowolne umartwienia, akceptowanie cierpień oraz miłosierdzie okazywane bliźnim. Zmarła jako zwykła zakonnica w klasztorze gnieźnieńskim 17 czerwca 1298 r.

Przez wiele wieków okazywano Jolancie cześć, nie tylko na ziemiach polskich. Papież Leon XII dokonał jej beatyfikacji 14 czerwca 1827 r. Błogosławioną Jolantę, wzorową żonę i godną naśladowania matkę, nie uchylającą się od samodzielnego wychowywania dzieci, papież Paweł VI ustanowił, obok bł. Bogumiła patronką archidiecezji gnieźnieńskiej.